It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Popular Articles

 • วันเข้าพรรษา

  July 1, 2017 2
  วันเข้าพรรษา เป็นวันสำคัญในพุทธศาสนาวันหนึ่ง ตั้งแต่แรม 1 ค่ำเดือน 8 จนถึงขึ้น 15 ค่ำเดือน 11 รวม 3 เดือนเต็ม ซึ่ง ในปี 2560 นี้ได้ตรงกับวันที่ 9 กรกฎาคม หรือ เรียกอีกอย่างว่า วันพักฝน ในวันนี้พระภิกษุสงฆ์ต้องอยู่ประจำ ณ วัดใดวัดหนึ่งระหว่างฤดูฝน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตามที่พระธรรมวินัยบัญญัติไว้ โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่น การที่มีวันเข้าพรรษา ก็เพราะว่าเนื่องจากในฤดูฝนที่เขาทำไร่ทำนากันอยู่นั้น พระภิกษุเดินย่ำข้าวกล้าของชาวนาและชาวไร่โดยมิได้ตั้งใจ ซึ่งก็ทำให้ชาวบ้านเดือดร้อน เพื่อตัดปัญหา พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เลยทรงกำหนดให้พระภิกษุ อยู่กับที่ในฤดูฝน พระองค์ทรงถือโอกาสที่เกิดเป็นปัญหานี้ [...]
 • ชะอำฟิตเนส

  June 23, 2016 2
 • REGGAE ON THE ROCK

  July 25, 2009 2
 • วันอาสาฬหบูชา

  July 1, 2017 2
 • ขอเชิญชมการแข่งขันเจ็ทสกี

  July 14, 2011 1

Random Articles