เงื่อนไขในการใช้งาน

onlychaam_indexOnlychaam.com เป็นเว็บไซต์ส่วนบุคคลที่ไม่ได้แสวงหาผลกำไรใดๆที่หน้าเว็บ, ไม่ได้เป็นเว็บไซต์เชิงพาณิชย์, เราไม่ได้เป็นเอเย่นต์และไม่ได้เกี่ยวข้องกับเอเย่นต์หรือบริษัทใดๆ ที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว

ขอสงวนสิทธิ์

เว็บไซต์นี้จะให้ข้อมูลตามที่เป็นอยู่จริงโดยไม่มีการรับประกันใดๆ โดยผู้เขียนและผู้ร่วมเขียนสมทบจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการรับผิดชอบในกรณีที่เกิดความเสียหายใดๆ ในทางตรงหรือทางอ้อมจากการใช้งานในเว็บไซต์นี้จากผู้ใช้หรือบุคคลที่สาม

กรุณาอ่านเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ของเรา

วัตถุประสงค์ของเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์ส่วนบุคคล ถูกสร้างขึ้นและให้การดูแลจากชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในชะอำเพื่อให้ข้อมูลที่ครอบคลุมสำหรับนักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในชะอำหรือบุคคลที่ชื่นชอบในชะอำสามารถนำประสบการณ์ของพวกเขามาแบ่งปันในเว็บไซต์

กรุณาอ่านเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

ถูกต้องแม่นยำและวัตถุประสงค์ของข้อมูล

เราจะพยายามสุดความสามารถที่จะนำเสอข้อมูลที่ทันเหตุการณ์และข้อมูลที่มีวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตามเว็บไซต์นี้เป็นเว็บส่วนบุคคล เราไม่สามารถรับประกันความถูกต้องแม่นยำและวัตถุประสงค์ของข้อมูลที่เราให้ โปรดพิจารณาด้วยว่าเว็บไซต์นี้เป็นหนึ่งในแหล่งที่มาของข้อมูลและเพื่อให้แน่ใจคุณควรตรวจสอบข้อมูลกับเว็บไซต์อื่นๆด้วย เพื่อเปรียบเทียบแหล่งที่มาของข้อมูลและมุมมองที่แตกต่างของแต่ละเว็บไซต์ การที่ท่านได้เข้าใช้เว็บไซต์นี้ทางเราขอเรียนให้ท่านทราบว่าผู้เขียนและผู้ร่วมเขียนสมทบเว็บไซต์นี้ไม่สามารถรับผิดชอบในกรณีที่มีความผิดพลาดใดๆของข้อมูล ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้