Hello Sawasdee

ร้านอาหาตั้งรอยู่ในซอยรถทัวร์ เป็นร้านอาหารนานาชาติ ที่มีเมนูให้ท่านได้เลือกหลากหลายเมนูทั้งอาหารไทยและยุโรป มีอาหารเช้าไว้ให้บริการตั้งแต่เวลา 7.30 น. เป็นต้นไป อาหารกลางวันเวลา 12.00 น.- 14.00 น. อาหารว่างเวลา 14.00 น.- 17.00 น. อาหารค่ำเวลา 17.00 น.- 22.00 น. สามารถสำลองที่นั้งได้ที่ 032-433-316 หรือ 080-262-9230

hellosawasdee hellosawasdee2 hellosawasdee3 hellosawasdee4

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*