วันตรุษจีนปี 2555

January 21, 2012 0

วันตรุษจีนเป็นวันขึ้นปีใหม่ตามปฏิทินของจีน เช่นเดียวกับ วันสงกรานต์ ซึ่งเป็นวันปีใหม่ของไทย และวันตรุษจีนเป็นเทศกาลที่สำคัญที่สุดของจีนอีกด้วยค่ะ ในปีนี้วันตรุษจีนตรงกับวันที่ 23 มกราคม 2555  ในวันตรุษจีนชาวจีนจะถือธรรมเนียมโบราณที่ยังปฏิบัติสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันนี้ คือ ไป๊เจีย ไป๊เจีย คือการไปไหว้อวยพรและขอพรจากญาติผู้ใหญ่ที่เรานับถือและจะนำส้มสีทองไปมอบให้กัน เหตุที่ใช้ส้มสีทองก็เพราะว่าออกเสียงภาษาจีน แต้จิ๊วว่า “กา” ซึ่งพ้องกับคำว่า  “ทอง”  เช่นนี้เองการให้ส้มคือการนำโชคดีมาให้  สัญลักษณ์อีกอย่างของเทศกาลนี้ คือ  “อังเปา”  หรือ ซองแดง นั้นเอง คือ ผู้ใหญ่จะเอาเงินมาใส่ในซองแดงและจะมอบให้เด็กๆหรือผู้น้อย และในปัจจุบันนี้คนที่ไม่ใช่เชื้อสายจีนหรือไม่ใช่คนจีนก็มาไหว้ในวันตรุษจีนเช่นกัน เพื่อให้มีแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตค่ะ…

วันเด็กแห่งชาติ

January 13, 2012 0

ในที่สุดวันที่เด็กๆรอคอยก็มาถึง นั้นคือ วันเด็กแห่งชาติ  วันเด็กแห่งชาติตรงกับวันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2555 ดังนั้นทางโรงเรียนเทศบาลและทางจังหวัดของทุกที่ก็จะจัดกิจกรรมให้กับเด็กและจะจัดขึ้นในทุกปีของวันเด็กและในทุกๆปีก็จะมีคำขวัญมามอบให้เด็กๆ ได้อ่าน คิด และปฏิบัติตาม และในคำขวัญก็จะสอนให้เด็กทุกๆคนเป็นคนดีรู้จักพอเพียง และขยันหมั่นเพียร มีความรับผิดชอบ กล้าคิดกล้าแสดงออก มีระเบียบวินัย ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน และซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น       ทางเทศบาลชะอำก็ได้มีการจัดกิจกรรมวันเด็กให้เด็กๆได้ร่วมกันทำกิจกรรมต่าง เพื่อส่งเสริมความสำพันธ์ภายในครอบครัว ชุมชน และสังคม และช่วยส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนห่างใกล้จากยาเสพติด