เปิดให้บริการเที่ยวบินจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ไปหัวหิน

                          สายการบิน Thai Regional Airlines

ขณะนี้ได้มีการเปิดให้บริการเที่ยวบินจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ไปหัวหิน และจากท่าอากาศยานหัวหิน ไปสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน Thai Regional Airlines โดยมีการเปิดให้บริการ 5 วัน ต่อ 1 สัปดาห์ ยกเว้น วัน อังคาร และ วันพฤหัสบดี ไม่มีเที่ยวบิน สำหรับการเปิดให้บริการนั้น จะอยู่ในช่วงเช้าเวลา 09:50 น. เที่ยวบินออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ไปถึงท่าอากาศยานหัวหินในเวลา 10:30 น. ส่วนในช่วงบ่ายเวลา 13:30 น. เที่ยวบินออกจากท่าอากาศยานหัวหิน ไปถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในเวลา 14:10 น. โดยใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 40 นาที

หากท่านผู้ใดมีข้อสงสัย หรืออยากได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติม ให้ท่านเข้าไปสอบถามได้ใน www.thairegionalairlines.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*