สายด่วน แจ้งเหตุฉุกเฉิน

สายด่วน สำหรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน

แจ้งเหตุด่วน-เหตุร้ายทุกชนิด โทร. 191
แจ้งอัคคีภัย สัตว์เข้าบ้าน โทร. 199
สายด่วนตำรวจท่องเที่ยว โทร. 1155
ตำรวจทางหลวง โทร. 1193
โจรกรรมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ โทร. 1192
กองปราบปราม โทร. 1195

โรงพยาบาลในชะอําและอำเภอใกล้เคียง

โรงพยาบาลชะอํา โทร. 032-471809
โรงพยาบาลหัวหิน โทร. 032-523000
โรงพยาบาล กรุงเทพ หัวหิน โทร. 032-616-800 สายด่วน 1719
โรงพยาบาล ซานเปาโล หัวหิน โทร. 032-532-576
โรงพยาบาลเพชรรัตน์ โทร. 032-401-125
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า โทร. 032-709-999
เทศบาลในชะอํา
เทศบาล ชะอํา โทร. 032-471-124
การไฟฟ้า ชะอํา โทร. 032-472-069
การประปา ชะอำ โทร. 032-508-060
(ททท.) ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยวในชะอำ โทร. 032-471-005
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โทร. 1672
ถานีรถไฟชะอำ โทร. 032-471-159 สายด่วน 1690
สว่างสรรเพชญฯ จุดชะอำ จ.เพชรบุรี โทร. 081-018-5432, 090-235-4201

สายด่วนสำหรับแจ้งเหตุเกี่ยวกับสาธารณูปโภค

การไฟฟ้านครหลวง โทร. 1130
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โทร. 1129
การประปานครหลวง โทร. 1125
การประปาส่วนภูมิภาค โทร. 1662
ชลประทานบริการประชาชน โทร. 1460
การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. 1690

สายด่วนแจ้งเหตุหรือสอบถามบริการโทรคมนาคม

TOT โทร. 1100
AIS โทร. 1175
TRUE โทร. 1331
DTAC โทร. 1678

สายด่วนบริการค้นหาเบอร์โทรศัพท์

บริการสอบถามข้อมูลโทรศัพท์ BUG โทร. 1113
บริการค้นหาเบอร์โทรศัพท์ TOT โทร. 1133
บริการค้นหาเบอร์โทรศัพท์สมุดหน้าเหลือง โทร. 1188

สายด่วนติดต่อธนาคาร/สถาบันการเงิน

ธนาคารออมสิน โทร. 1115, 02-299-8000
ธนาคารกรุงเทพ โทร. 1333, 02-645-5555
ธนาคารกรุงไทย โทร. 1551
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา โทร. 1572
ธนาคารทหารไทย โทร. 1558
ธนาคารซิตี้แบงก์ โทร. 1588
ธนาคารธนชาต โทร. 1770
ธนาคารกสิกรไทย โทร. 02-888-8888
ธนาคารไทยพาณิชย์ โทร. 02-777-7777

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*