สถานที่ทางด้านชะอำเหนือที่น่าสนใจ วัดเนรัญชราราม,สะพานปลา,สะพานหิน และรูปปั้นของพระนเรศวรมหาราช

รูปปั้นของพระนเรศวรมหาราช

สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงครองราชย์ใน 1590-1605 ในช่วงสมัยอยุธยา ทรงใช้ชะอำเป็นสถานที่ประชุมก่อนที่จะไปทำสงครามกับพม่าใน 1593 รูปปั้นของพระองค์สามารถเห็นได้ในสวนสาธารณะขนาดเล็กที่มองเห็นวิวทะเล ที่ส่วนท้ายของชะอำเหนือ หากคุณกำลังสงสัยว่าทำไมถึงมีจำนวนไก่มากมายที่ฐานของรูปปั้นก็เพราะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ชอบชนไก่

วัดเนรัญชราราม

อยู่สุดชายหาดด้านเหนือ ติดกับบ้านปากคลองชะอำ แต่เดิมที่นี่เป็นเพียงสำนักสงฆ์ และได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นวัดภายใต้อุปถัมภ์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นวชิรวรรณปรีชา และพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ เมือ พ.ศ. 2447 โดยให้เป็นวัดธรรมยุตินิกาย ซึ่งกล่าวกันว่าเป็นนิกายของเจ้าขุนนายโดยเฉพาะพระอุโบสถที่เห็นในปัจจุบันสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2477 ออกแบบโดยเจ้าคุณพิพากษาสัตยาธิปไตย (โป๋ คอมันตร์) ลักษณะของโบสถ์ดูแปลกตาด้วยทำหน้าบันซ้อนสองชั้นแบบขอม และที่หน้าบันทำเป็นรูปธรรมจักรแบบทราวดี ผู้ที่สนใจในงานศิลปะและสถาปัตยกรรมไทยเมื่อเห็นพระอุโบสถหลังนี้ก็มักกล่าวว่านี่คือลักษณะงานเฉพาะของกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ นับเป็นร่องรอยที่ทำให้เห็นถึงวันวานของหาดชะอำ ที่ถูกเรียกขานว่าฟองคลื่นศักดินาแห่งนี้ได้เป็นอย่างดี

สะพานปลา

เป็นท่าเรือประมงที่อยู่ทางทิศเหนือของชะอำใกล้กับวัดเนรัญชราราม ไปตามแนวริมชายหาดและ เมื่อสุดหาดจะพบถนน แยกทาง ซ้ายและ ขวา ให้ท่านเลือกไปทางขวา ตรงไปจนสุดถนนท่านจะพบท่าเรือและร้านอาหารทะเลมากมาย สะพานปลามีร้านอาหารอร่อย และของทะเลสดให้จับจ่ายได้ตามสะดวกตลอดวัน แต่ถ้าอยากได้ของสดก็ควรไปเลือกซื้อกันตั้งแต่ก่อน 07:00 น.

สะพานหิน

สะพานหิน “Walking Street” อยู่ด้านขวามือของสะพานปลา เป็นท่าเรือยาวที่สร้างขึ้นบนทะเล ผู้คนส่วนใหญ่จะไปเพื่อ ตกปลา เดินออกกำลังกาย หรือขี่จักรยาน และดูพระอาทิตย์ตก รถยนต์ไม่ได้รับอนุญาตให้ผ่าน แต่รถมอเตอร์ไซด์ผ่านได้ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีผู้คนสนใจเป็นจำนวนมากในชะอำ ลงทุนสร้างทั้งหมดรวมถึง 13 ล้านบาท เสร็จในปี 2554

รูปปั้นของพระนเรศวรมหาราช
รูปปั้นของพระนเรศวรมหาราช
วัดเนรัญชราราม
วัดเนรัญชราราม

สะพานปลา

สะพานปลา

สะพานปลา

สะพานปลา
สะพานปลา

สะพานหิน

สะพานหิน
สะพานหิน

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*