สถานที่ถวายดอกไม้จันทน์ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ในจังหวัดเพชรบุรี

พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560

พระเมรุมาศจำลอง

วัดคงคารามวรวิหาร อ. เมือง จ.เพชรบุรี

สถานที่ถวายดอกไม้จันทน์

  1. วัดชลธราราม (วัดท่าชิก) อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
  2. วัดห้วยทรายใต้ อ. ชะอำ จ.เพชรบุรี
  3. วัดห้วยหลวง อ. เขาย้อย จ.เพชรบุรี
  4. วัดต้นสน อ. บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
  5. วัดช่อม่วง อ. บ้านลาด จ.เพชรบุรี
  6. วัดหนองหญ้าปล้อง อ. หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
  7. วัดเขากลิ้ง อ. แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*