“วันแม่แห่งชาติ”

 วันแม่แห่งชาติ

ขอเชิญชวนประชากรที่อยู่ในเขตชะอำ หรือ ใกล้เคียงร่วมงาน งานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ประจำปี 2555 ในวันที่ 12 สิงหาคม 2555 ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร

เวลา 18.30 น   ข้าราชการ ชมรม สมาคม พ่อค้า ประชาชนและนักเรียน นักศึกษา พร้อมกันบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองชะอำ

เวลา 19.00 น    พิธีกรเชิญประธานพร้อมด้วยผู้ร่วมพิธีตั้งแถวหน้าเวทีที่ประดิษฐาน พรบรมสาทิสลักษณ์ ประธานจัดงานกล่าวรายงานและเชิญประธานถวายเครื่องราชสักการะ ประธานขึ้นเวที เปิดกรวยดอกไม้ ถวายราชสักการะ ถวายคำนับ (ผู้ร่วมพิธี ถวายคำนับพร้อมกัน) ประธานกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระพรชัยมงคล ดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีมหาราชา (2 จบ) ประธานและผู้ร่วมพิธีร่วมร้องเพลง พนักงานจุดพลุ ดอกไม้ไฟเพื่อเฉลิมฉลองพระเกียรติ ประธานมอบเกียรติบัตร แม่ดีเด่นของชุมชน การแสดงขับร้องเพลงนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ  การแสดงของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 5 บ้านห้วยทรายใต้  การแสดงของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 วัดไทรย้อย  การแสดงของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 7 บ้านหนองตาพด  และการแสดงของสมาชิกเหลากาชาดจังหวัดเพชรบุรี และชมรมลีลาศชะอำ

เวลา  22.00 น.   ปิดงาน 

วันแม่นี้ทุกคนมีของขวัญให้แม่กันบ้างหรือยังค่ะ แต่ดิฉันมั่นใจว่า ในวันแม่นี้ คุณแม่ทุกท่านต้องการความรัก และการเอาใจใส่ดูแลจากลูกๆ ของท่าน มากกว่าของขวัญที่ท่านได้รับในวันแม่ นะค่ะ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*