วันแม่แห่งชาติ 2560

วันแม่แห่งชาติ วันที่ 12 สิงหาคม  ของทุกๆ ปีเวียนมาถึง หน่วยงานต่างๆ หรือโรงเรียน ก็จะมีการจัดกิจกรรมวันแม่ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม ไม่ว่าจะเป็นการประกวดทำการ์ดวันแม่ กลอนวันแม่ คำขวัญวันแม่ เรียงความ และโรงเรียนจะจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูก เพื่อให้ลูกมอบดอกมะลิหรือพวงมาลัยให้แม่เพื่อแสดงความรักต่อแม่  ทำให้ซาบซึ้งกันทุกคน และทุกบ้านจะประดับธงชาติตามอาคารบ้านเรือน เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติในวันแม่แห่งชาติ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ปี 2560

         สอนให้ลูก เรียนรู้ สู้ปัญหา

พัฒนา ด้วยตน จนเติบใหญ่

เพราะคนแกร่ง จะก้าว ได้ยาวไกล

เพื่อมาเป็น กำลังไทย ให้แข็งแรง”

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า onlychaam website

ในวันแม่นี้ทุกคนมีของขวัญให้แม่กันบ้างหรือยังค่ะ แต่ดิฉันมั่นใจว่าในวันแม่นี้ คุณแม่ทุกท่านต้องการความรัก การเอาใจใส่ดูแลจากลูกๆ ของท่าน มากกว่าของขวัญที่ท่านได้รับในวันแม่ และขอให้คุณแม่ทุกๆท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะค่ะ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*