วันเด็กแห่งชาติ

ในที่สุดวันที่เด็กๆรอคอยก็มาถึง นั้นคือ วันเด็กแห่งชาติ 

วันเด็กแห่งชาติตรงกับวันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2555 ดังนั้นทางโรงเรียนเทศบาลและทางจังหวัดของทุกที่ก็จะจัดกิจกรรมให้กับเด็กและจะจัดขึ้นในทุกปีของวันเด็กและในทุกๆปีก็จะมีคำขวัญมามอบให้เด็กๆ ได้อ่าน คิด และปฏิบัติตาม และในคำขวัญก็จะสอนให้เด็กทุกๆคนเป็นคนดีรู้จักพอเพียง และขยันหมั่นเพียร มีความรับผิดชอบ กล้าคิดกล้าแสดงออก มีระเบียบวินัย ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน และซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น

      ทางเทศบาลชะอำก็ได้มีการจัดกิจกรรมวันเด็กให้เด็กๆได้ร่วมกันทำกิจกรรมต่าง เพื่อส่งเสริมความสำพันธ์ภายในครอบครัว ชุมชน และสังคม และช่วยส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนห่างใกล้จากยาเสพติด

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*