วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖

    คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖

 รักษาวินัย ใฝ่เรียนรู้
เพิ่มพูนปัญญา นำพาไทยสู่อาเซียน

   

    ในที่สุดวันที่เด็กๆรอคอยก็มาถึง นั้นคือ วันเด็กแห่งชาติ  ซึ่งจะมีขึ้นในวันเสาร์ สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน มกราคม เป็นทุกปี ซึ่งในปีนี้วันเด็กแห่งชาติได้ตรงกับวันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2556  ซึ่งทางโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ ได้จัดกิจกรรมขึ้นให้กับเด็กๆ ในวันศุกร์ ที่ 11 มกราคม นี้  กิจกรรมจะจัดขึ้นในช่วงเช้าเวลาตั้งแต่ 8.00 น. จนถึง 13.00 น. ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น  

    ส่วนในวันเสาร์ ที่ 12 มกราคม พ.ศ.2556 ทางเทศบาลเมืองชะอำ จะมีการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ขึ้น เป็นประจําทุกปี ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองชะอำ ตั้งแต่เวลา 8.00 น. จนถึง 13.30 น. เพื่อส่งเสริมความสำพันธ์ภายในครอบครัว ชุมชน และสังคม และยังช่วยส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนห่างไกลจากยาเสพติดอีกด้วย

     ท่านนายกเทศมนตรีเมืองชะอำ  นายนุกูล  พรสมบูรณ์ศิริ  จะเป็นประธานเปิดงาน ในเวลา 8.45 น. และมอบเกียรติบัตรให้แก่เยาวชนดีเด่น ประจำปี 2556 จำนวน 9 คน จะเริ่มกิจกรรมการแสดง และกิจกรรมเกมการละเล่นต่าง ๆ ในเวลา 9.30 น. รวมไปถึงการแจกของขวัญของรางวัลให้กับเด็กๆ และ ภายในงานจะมี หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมนุม สมาคม และชมรมต่างๆ มาบริการอาหาร เครื่องดื่ม เลี้ยงเด็กๆและเยาวชน 

     ส่วนทางโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี จะจัดกิจกรรมวันเด็กขึ้น  ในช่วงเวลากลางคืนเริ่มตั้งแต่ 19.00 น. เป็นต้นไป โดยมีค่าผ่านประตูในราคา 30 บาท สำหรับผู้ใหญ่เท่านั้น เด็กๆเข้าฟรี ภายในงานจะมีการแสดงของน้องๆนักเรียนโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี และ มีกิจกรรม การล่นเกม อีกมากมายหลายอย่างสำหรับเด็กๆ

     สุดท้ายนี้ทาง onlychaam ยังคงมีความเชื่อที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงกับคำกลอนที่ว่า เด็กที่ดีในวันนี้ จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันข้างหน้า ด้วยการได้รับ ความรัก ความห่วงใย และการเอาใจใส่จาก บิดา มารดาของเด็กๆและเยาวชน ค่ะ

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*