วันวิสาขบูชา

  วันวิสาขบูชา

ในวันวิสาขบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 7 ซึ่งถือเป็น วันสำคัญของชาวพุทธ เพราะเป็นวันคล้ายวันประสูติ,ตรัสรู้ และปรินิพพาน แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

และในปัจจุบัน ประเทศไทยได้ประกาศให้วันวิสาขบูชาเป็นวันหยุดราชการ  ชาวพุทธส่วนใหญ่จะไปตักบาตร ฟังพระธรรมเทศนา และ เวียนเทียน เพื่อเป็นการบูชารำลึกถึงพระรัตนตรัย

ในวันหยุดสำคัญนี้ อย่าลืมเข้าวัดตักบาตร ฟังธรรม นะค่ะ  แล้วในวันนี้ไม่สามารถขายของมึนเมาให้แก่ประชาชน หยุดดื่ม 1 วัน สำหรับสุขภาพของตัวเองค่ะ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*