วันลอยกระทง

วีนลอยกระทง

ขอเชิญชวนพี่น้องชาวชะอำและอำเภอใกล้เคียง ร่วมเที่ยวงานวันลอยกระทง ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558  หลายพื้นที่ในชะอำเตรียมจัดงานลอยกระทง เน้นกิจกรรมย้อนยุค อนุรักษ์ประเพณีไทย และส่งเสริมการท่องเที่ยว วัดชะอำก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่มีการจักงานวันลอยกระทงขึ้นทุกปี โดยในปีนี้จัดขึ้นในวันที่ 24 – 25 พฤศจิกายน 2558   มีกิจกรรมหลายอย่างได้แก่ มหรสพ รำวงย้อนยุค มวย และลิเก

วัดไทรย้อย ก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่มีการจักงานวันลอยกระทงขึ้นทุกปี โดยในปีนี้จัดขึ้นในวันที่ 24 – 25 พฤศจิกายน 2558   วัดไทรย้อย จะตั้งอยู่ริมทะเลชายหาดบางไทรย้อย และในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 มีการแสดงดนตรีของศิลปินกระแต-กระต่าย อาร์สยาม ส่วนวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 มีการประกวดหนูน้อยนพมาศ อายุ 8 – 10 ปี ส่วนวัดหนองแจง การจัดงานประเพณีลอยกระทงครั้งนี้เป็นปีที่ 2 โดยจัดขึ้นในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ก็จะมีกิจกรรมคล้ายๆกับวัดชะอำ ได้แก่ การจัดลอยกระทง การแสดงมหรสพรำวงย้อนยุค ลิเก และหนูลงรู 

คนชะอำส่วนใหญ่จะมาลอยกระทงกันที่ชายทะเล และนิยมลอยโคมไฟ เพื่อเอาสิ่งที่ไม่ดี ความทุกข์ เคราะห์ ความเจ็บป่วย ให้ลอยไปกับโคมไฟ

วันลอยกระทงของทุกปีจะตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ตามปฏิทินจันทรคติไทย เป็นวันที่มีพระจันทร์เต็มดวง ซึ่งในวันลอยกระทงปีนี้ได้ตรงกับวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของชนชาวไทย และเป็นประเพณีที่ได้สืบต่อกันมายาวนานตั้งแต่สมัยสุโขทัย ซึ่งชาวไทยส่วนใหญ่มีความเชื่อว่าการลอยกระทงนั้น เป็นการขอขมาแก่พระแม่คงคา ที่ได้ทิ้งสิ่งของปฏิกูลต่างๆ ลงไปในแม่น้ำ รำธารอันเป็นสาเหตุให้แหล่งน้ำไม่สะอาด และเพื่อเป็นการสำนึกถึงบุญคุณของแม่น้ำที่ให้เราได้อาศัยน้ำกิน น้ำใช้  บ้างเชื่อว่าการลอยกระทงนั้นเพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์ เพราะการลอยกระทงเปรียบเหมือนการลอยความทุกข์ ความโศกเศร้า โรคภัยไข้เจ็บ และสิ่งที่ไม่ดีต่าง ๆ ให้ลอยตามแม่น้ำไปกับกระทง คล้ายกับพิธีลอยบาปของพราหมณ์ บางท่านเชื่อว่า การใส่เส้นผม และ เล็บ บางส่วนลงไปในกระทงจะทำให้หมดเคราะห์ หมดโศก หมดโรคหมดภัย และการที่ได้นำเงินใส่ลงไปในกระทงนั้นเชื่อกันว่า ทางด้านการงานและการเงิน จะราบรื่น ไหลมาเทมาเหมือนสายน้ำ การลอยกระทงนั้นยังมีความเชื่ออีกว่า เพื่อเป็นการบูชารอยพระพุทธบาทและบูชาเทพเจ้า  ตามคติความเชื่อ เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมของไทยไว้ มิให้สูญหายไปตามกาลเวลา เพื่อรู้ถึงคุณค่าของน้ำหรือแม่น้ำลำคลอง อันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิต  ส่วนการจัดทำกระทง จะรณรงค์ให้มีการใช้วัสดุจากธรรมชาติมาทำกระทง เพื่อไม่ให้เกิดมลภาวะแก่แม่น้ำลำคลอง  การทำกระทงจากวัสดุที่หาง่ายตามธรรมชาติ เช่น หยวกกล้วย และดอกบัว นำมาประดิษฐ์เป็นกระทงสวยงาม ปักธูปเทียนและดอกไม้ เครื่องสักการบูชา ก่อนทำการลอยในแม่น้ำก็จะอธิษฐานในสิ่งที่มุ่งหวังพร้อมขอขมาต่อพระแม่คง