วันลอยกระทง

 วันลอยกระทง

 ขอเชิญชวนพี่น้องชาวชะอำและอำเภอใกล้เคียง ร่วมเที่ยวงานวันลอยกระทง ณ วัดเนรัญชราราม (ชะอำ เหนือ) ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ในวันที่ 27 – 28 พฤศจิกายน 2555 วัดเนรัญชราราม เป็นวัดที่อยู่ใกล้กับทะเล มีการจัดนิทรรศการ พิธี ลอยกระทง เพื่อเผยแพร่และอนุรักษ์ประเพณีไทย ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ในการ ลอยกระทง เช่น การประกวดกระทง ประกวดนางนพมาศ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทย และมีร้านค้าจำหน่ายสินค้ามากมาย แต่คนชะอำส่วนใหญ่จะมาลอยกระทงกันที่ชายทะเล และนิยมลอยโคมไฟ เพื่อเอาสิ่งที่ไม่ดี ความทุกข์ เคราะห์ ความเจ็บป่วย ให้ลอยไปกับโคมไฟ

 วันลอยกระทงของทุกปีจะตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ตามปฏิทินจันทรคติไทย เป็นวันที่มีพระจันทร์เต็มดวง ซึ่งในวันลอยกระทงปีนี้ได้ตรงกับวันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของชนชาวไทย และเป็นประเพณีที่ได้สืบต่อกันมายาวนานตั้งแต่สมัยสุโขทัย ซึ่งชาวไทยส่วนใหญ่มีความเชื่อว่าการลอยกระทงนั้น เพื่อเป็นการขอขมาแก่พระแม่คงคา ที่ได้ทิ้งสิ่งปฏิกูลต่างๆ ลงไปในแม่น้ำ รำธารอันเป็นสาเหตุให้แหล่งน้ำไม่สะอาด และเพื่อเป็นการสำนึกถึงบุญคุณของแม่น้ำที่ให้เราได้อาศัยน้ำกิน น้ำใช้  บ้างเชื่อว่าการลอยกระทงนั้นเพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์ เพราะการลอยกระทงเปรียบเหมือนการลอยความทุกข์ ความโศกเศร้า โรคภัยไข้เจ็บ และสิ่งไม่ดีต่าง ๆ ให้ลอยตามแม่น้ำไปกับกระทง คล้ายกับพิธีลอยบาปของพราหมณ์ บางท่านเชื่อว่า การใส่เส้นผม และ เล็บ บางส่วนลงไปในกระทงจะทำให้หมดเคราะห์ หมดโศก หมดโรคหมดภัย และการที่ได้นำเงินใส่ลงไปในกระทงนั้นเชื่อกันว่า ทางด้านการงานและการเงิน จะราบรื่น ไหลมาเทมาเหมือนสายน้ำ การลอยกระทงนั้นยังมีความเชื่ออีกว่า เพื่อเป็นการบูชารอยพระพุทธบาทและบูชาเทพเจ้า  ตามคติความเชื่อ เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมของไทยไว้ มิให้สูญหายไปตามกาลเวลา เพื่อรู้ถึงคุณค่าของน้ำหรือแม่น้ำลำคลอง อันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิต  ส่วนการจัดทำกระทง จะรณรงค์ให้มีการใช้วัสดุจากธรรมชาติมาทำกระทง เพื่อไม่ให้เกิดมลภาวะแก่แม่น้ำลำคลอง  การทำกระทงจากวัสดุที่หาง่ายตามธรรมชาติ เช่น หยวกกล้วย และดอกบัว นำมาประดิษฐ์เป็นกระทงสวยงาม ปักธูปเทียนและดอกไม้ เครื่องสักการบูชา ก่อนทำการลอยในแม่น้ำก็จะอธิษฐานในสิ่งที่มุ่งหวังพร้อมขอขมาต่อพระแม่คง

ทาง Onlychaam ขอเชิญชวนพี่น้องชาวชะอำและอำเภอใกล้เคียง เที่ยวงานวันลอยกระทงร่วมกัน ณ วัดเนรัญชราราม (ชะอำ เหนือ) ในวันที่ 27 – 28 พฤศจิกายน 2555  

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*