มหกรรมออกกำลังกายเทศบาลเมืองชะอำเทิดไท้องค์ราชัน ครั้งที่ 3

มหกรรมออกกำลังกายเทศบาลเมืองชะอำ

เทิดไท้องค์ราชัน ครั้งที่ 3

          ขอเชิญชวนพี่น้องชาวชะอำร่าวออกกำลังกาย เทิดไท้องค์ราชัน ครั้งที่ 3 โดยกำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2558 ระหว่างเวลา 16.00 น. – 20.00 น. ณ จุดชมวิวชายหาดชะอำ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2558ครบ 88 พรรษา โดยนายกเทศมนตรีเมืองชะอำ นายนุกูล พรสมบูรณ์ศิริ ในฐานะประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองชะอำได้เห็นถึงประโยชน์ของการจัดโครงการดังกล่าว จึงได้เสนอให้มีการจัดให้เป็นกิจกรรมที่ใหญ่ขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบ 88 พรรษา และเพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายให้กับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชะอำ โดยงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองชะอำ เทศบาลเมืองชะอำจึงร่วมกับสภาประชาชนกลุ่มฟ้าใสชะอำสวย ผู้นำชุมชน กรรมการชุมชน อสม.ในเขตเทศบาลเมืองชะอำ กลุ่ม/ชมรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพในเขตเทศบาลเมืองชะอำ ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชะอำ จึงจัดงานมหกรรมออกกำลังกายเทศบาลเมืองชะอำเทิดไท้องค์ราชันขึ้น งานมหกรรมออกกำลังกายครั้งนี้ จะเริ่มตั้งแต่เวลา 16.00 น. มีกิจกรรมการตรวจสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ฟรี การแสดงของแกนนำออกกำลังกายชุมชน การถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และการนำเต้นออกกำลังกายพร้อมกัน 1,000 คน โดยแกนนำเต้นแอโรบิคของชุมชน การมอบรางวัลดาวเด่นออกกำลังกาย การมอบรางวัลแก่ผู้มีสมรรถภาพร่างกายสูงสุด

          ขอเชิญชวนประชาชนพี่น้องชาวชะอำเข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2558 นี้ร่วมกันนะค่ะ ภายในงานมีการตรวจสุภาพฟรี

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*