น้อมถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ขอพระองค์ทรงเสด็จสู่สวรรคคาลัย
พ่อหลวงของแผ่นดิน

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*