ขนมไทยอ่อนหวาน

สาธารณะสุขจังหวัดเพชรบุรีจัดโครงการ ขนมไทยอ่อนหวาน เพื่อสุขภาพ ลดโรค ลดพุง ยังคงความอร่อยเหมือนเดิม นายแพทย์วัฒนา โรจนวิจิตรกุล นายแพทย์สาธารณะสุขจังหวัดเพชรบุรี เปิดเผยว่านับวันคนไทยชอบอาหารรสจัดในอัตราเพิ่มขึ้น ประเภทหวาน มัน เค็ม แต่รับประทานผลไม้น้อยลง และขาดการออกกำลังกาย ทำให้มีภาวะน้ำหนักเกินและอ้วน เป็นสาเหตุการเกิดโรคที่สำคัญ เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจขาดเลือด ฯลฯ

                 จังหวัดเพชรบุรีมีชื่อเสียงด้านขนมหวานพื้นเมือง เช่น ขนมหม้อแกง ทองหยิบ ฝอยทอง ฯลฯ มีส่วนผสมของน้ำตาลและไข่เป็นหลัก ทำให้มีรสหวานและมันจัด จังหวัดเพชรบุรีได้ร่วมกับกองโภชนาการกรมอนามัย กระทรวงสาธารณะสุข สำนักงานสาธารณะสุขจังหวัดเพชรบุรี และกลุ่มประกอบการผลิตขนมไทยในจังหวัด จัดทำโครงการพัฒนาขนมไทยเพื่อสุขภาพ หรือโครงการขนมไทยอ่อนหวาน ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี เพื่อสนับสนุนโครงการจังหวัดไร้พุงมุ่งสู่สุขภาพดี และสร้างผลิตภัณฑ์เมนูทางเลือกใหม่ให้แก่กลุ่มผู้ที่มีปัญหาสุขภาพที่ต้องการควบคุมความหวาน โดยได้อบรมสูตรขนมไทย จำนวน 13 สูตร ซึ่งมีการลดน้ำตาล ไขมัน และโซเดียมในกระบวนการผลิตลง 25 เปอร์เซ็นต์ จากขบวนการผลิตตั้งเดิมที่กรมอนามัยกระทรวงสาธารณะสุขได้ทำการทดสอบ  และได้รับการยอมรับว่ารสชาติเป็นที่น่าพอใจ ของผู้บริโภค ให้ผู้ประกอบการกลับไปจัดมุมขนมไทยอ่อนหวานในร้าน เพื่อเป็นเมนูทางเลือกสำหรับประชาชน    

ข้อมูลจากหนังสือพิมพ์เพชรภูมิ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*